divendres, de març 26, 2010

La Doctrina Social de l'Església avui


La doctrina social de l'Església proposa un humanisme integral i solidari, que vol fer de l’humanisme cristià una força poderosa al servei del desenvolupament. Amb l'encíclica 'Caritas in veritate' del Papa Benet XVI el conjunt doctrinal tradicional s'ha vist enriquit i actualitzat sobretot pel que fa a les noves situacions morals aparegudes a causa de la globalització, les migracions, les noves tecnologies i la defensa del medi ambient.

Convé. doncs. a totes les persones de bona voluntat, i no sols als cristians catòlics, conèixer el contingut d'aquest document. Amb la finalitat de difondre la nova encíclica, l'Arxiprestat de Terrassa, mitjançant el seu Secretariat de Formació i Estudi, i el Grup Avant de Terrassa de la Federació de Cristians de Catalunya conviden tothom a dues jornades d’estudi i de reflexió sobre l'esmentada encíclica. El programa que proposen el trobareu en l'arxiu adjunt. Us preguem que en feu difusió.

Josep Esplugas i Capdet

Arxiprest

Cap comentari:

Publica un comentari

Publica un missatge