divendres, de gener 08, 2016

Pregària a la Sagrada Família

Amb motiu de la Jornada de la Família, celebrada a totes les parròquies el dia de la festa de la Sagrada Família us oferim la següent pregària, que ens ha semblat molt interessant
 
“Déu i Pare nostre, en Jesús, el teu Fill i Senyor, som els teus fills i filles en el si de la família de l’Església. Que el vostre amor i la vostra misericòrdia ajudin les nostres llars en qualsevol lloc del món a sentir-se en comunió en fidelitat a l’Evangeli. Que l’exemple de la Sagrada Família, amb l’ajut del teu Esperit, condueixi totes les famílies, especialment les més desafavorides, a ser llars de comunió i de pregària, en recerca constant de la veritat i viure en el teu amor. Per Jesucrist, nostre Senyor. Amén.
 
Jesús, Maria i Josep, pregueu per nosaltres!”