diumenge, d’abril 26, 2020

DIUMENGE III DE PASQUA 26/04/2020Benvolguts germans i germanes:


En aquest diumenge III de Pasqua, encara confinats,  se’ns convida a revisar quin valor donem a les Escriptures i al sagrament central de la nostra vida, l’Eucaristia. L’Evangeli de Lluc, que se’ns ha proclamat avui, vol fer-nos adonar que en Jesús s’acompleix allò que anunciaven els profetes, a l’Antic Testament. D’aquí ve la importància  que té per la nostra vida escoltar la Paraula de Déu. Potser aquests dies hem dedicat una mica més de temps a llegir-la i  fins i tot a pregar amb ella. Tant de bo.

El sagrament de l’Eucaristia esdevé el lloc preferent de la presència de Crist. Si l’Eucaristia és un encontre personal amb Crist, mort i ressuscitat, tota Eucaristia ha de significar per a nosaltres morir una mica més a nosaltres mateixos, al pecat, a l’egoisme, en totes les seves  formes i manifestacions. Si cada diumenge, en celebrar aquest sagrament, ens sentim impulsats a revisar la nostra vida per a convertir-nos més al Senyor, voldrà dir que ens haurem trobat veritablement amb Ell. Aleshores estarem en condicions d’anunciar-lo als altres. Com els deixebles d’Emaús, que van reconèixer a Jesús al partir el pa,  podrem anar a l’encontre dels nostres germans i dir-los que hem trobat al Senyor. Perquè és en l’Eucaristia, quan reunits en comunitat hem presenciat els gestos de Jesús al darrer sopar i se’ns ha repartit el seu cos i la seva sang i ens hem adonat que Ell ens acompanya en el camí de la vida. Aquests dies no hem pogut celebrar-la presencialment, sinó telemàticament, i hem procurat fer una comunió espiritual. Potser ens hem adonat de  amb quina actitud hi hem participat fins ara, si ho hem fet simplement per complir un precepte, o ha estat  una resposta agraïda a la invitació  de Jesús a trobar-nos amb Ell i amb els germans, que ha compromès  la nostra vida quotidiana envers el servei?

 L’escena dels deixebles d’Emaús se situa el mateix diumenge de Resurrecció. Hi veiem el procés que pot fer qualsevol persona, que potser hem fet o estem fent fins i tot nosaltres mateixos, que ens porta a descobrir que el ressuscitat està present en la nostra vida. És el procés de la fe. És el procés que farà la persona que no coneix Crist i a la que algú se li apropa pel camí, per caminar junts. Aquesta és, benvolguts, la nostra missió, als diferents ambients on ens movem: apropar-nos als qui ens envolten, fer camí amb ells i donar testimoni de la nostra fe amb les nostres obres.

Però també és el procés de  qui havent conegut ja a Crist, necessita redescobrir-lo contínuament. És el que fem en cada Eucaristia dominical: acompanyats per altres, escoltem junts la Paraula, actuant i celebrant el sagrament, reunint-nos com Església.

Benvolguts gns/nes, en aquests llargs dies de confinament, renovem la nostra fe en Jesús i,  com els deixebles d’Emaús, deixem que faci camí amb nosaltres, ens parli al cor, i en donem testimoni; i demanem-li que també  sapiguem descobrir-lo en els germans i germanes que  fan camí amb nosaltres, molt especialment en aquells que més han patit i pateixen les conseqüències d’aquesta pandèmia que ens té confinats, així com dels qui, generosament, estan combatent-ne els efectes. 
Mn. Joan Làzaro, Rector

QUEDA´T AMB NOSALTRES Cantalatevafe

Full Dominical 26 de febrer del 2020
diumenge, d’abril 19, 2020

DIUMENGE II DE PASQUA, 19/04/2020

1a. lectura
Salm 117
2a. Lectura
Evangeli


Benvolguts germans i germanes:

Aquests dies de Pasqua del nostre cor han de sortir lloances i benediccions adreçades a Déu, perquè, en paraules de Sant Pere “pel gran amor que ens té, ens fa néixer de nou i ens ha donat una esperança viva gràcies  a la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts.”

I hem nascut de nou gràcies al baptisme, al do de l’Esperit Sant i de la fe, que ens fa creure en Jesús com el nostre salvador, malgrat no haver-lo vist. L’escena de l’Evangeli d’aquest diumenge II de Pasqua, anomenat també de la Divina Misericòrdia, ens mostra com els deixebles, després de la mort en creu del seu mestre, Jesús, estan esporuguits i no recorden allò que els havia promès, que al tercer dia ressuscitaria. El vespre d’aquell diumenge, especialment desanimats, es tanquen per por dels jueus. Tant se val el que diguin aquelles dones, sobre el sepulcre buit. Jesús era ben mort, i no tenen la certesa que Déu es manifestés en favor seu. Però en Jesús, totes les promeses es compleixen. I quan se’ls apareix  i  els saluda dient-los “Pau a vosaltres”, tot canvia, s’alegren i no dubten a comunicar-ho a Tomàs, que era fora:  “Hem vist el Senyor”. Tomàs no s’ho creu, necessita veure-ho amb els ulls del cap, perquè els ulls del cor, de la fe, els té tancats, encara no ha rebut l’Esperit Sant, que sí ha alenat Jesús sobre els altres deixebles. Per això diu el que diu: “Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins del costat, no m’ho creuré pas”.  I al cap de vuit dies, signe que acomplien el memorial que el Senyor  els havia deixat, Jesús se’ls torna a  aparèixer, i els fa la mateixa salutació, Pau a vosaltres, i fa que Tomàs experimenti, comprovi que  és el mateix Jesús amb qui tantes vivències ha compartit, aquell que havien crucificat que  ha ressuscitat. Que Jesús és el Crucificat Ressuscitat.  I Tomàs, obrint el seu cor, desfent les muralles de la incredulitat,  formularà la professió de fe més perfecta: “Senyor meu  i Déu meu!”.  Per això, podem dir que Tomàs, superat el dubte, esdevé per nosaltres un model de fe i representa tots aquells que, entre dubtes i entrebancs, avancen paulatinament vers la fe autèntica. I en el seu procés personal és important la comunitat, quan està amb els altres deixebles. Mentre n'és fora, no és capaç de reconèixer  que Déu havia complert la seva promesa sobre Jesús, i cerca proves. Però quan torna  al si de la comunitat  és capaç de reconèixer els signes i creure en el Ressuscitat sense haver de tocar-li les ferides.

També la comunitat és fonamental per a la nostra vida cristiana. I trobem en la primera comunitat, de la que es parla a la primera lectura, el model a seguirEren constants a assistir a l’ensenyament dels apòstols, a posar en comú els seus béns i a reunir-se per partir el pa i per a la pregària. Se’ns està descrivint quina és la meta a la qual la nostra comunitat ha d’aspirar confiant en la força de  l’Esperit Sant.

Benvolguts gns./gnes, a la llum de la Paraula que hem escoltat, confrontem com és la nostra vida i la vida de les nostres comunitats, i esforcem-nos a renovar-les, a fi que  visquem joiosament la presència de Crist crucificat ressuscitat, i així, amb el nostre humil testimoni de comunió espiritual, de béns i de treball,  altres persones puguin abraçar de cor la fe en Jesús, i experimentar que sempre ens acompanya, especialment en aquests llargs dies de confinament.

FULL DOMINICAL 19 D'ABRIL 2020

divendres, d’abril 17, 2020

DIUMENGE DE RESURRECCIÓ


12 D’ABRIL DE  2020 en confinament

1a. Lectura
Salm
2a. Lectura
Evangeli

Benvolguts germans i germanes!

Fixem-nos com a l’Evangeli que hem proclamat avui, diumenge de Pasqua,  se’ns presenta un fort contrast entre el sentiment d’angoixa dels més propers a Jesús i la gran joia que viuen després en rebre aquella gran notícia.

Era un dia com avui, diumenge, el primer dia de la setmana. Maria Magdalena veié que havia estat treta la pedra del sepulcre. Sense entrar-hi, intueix alguna novetat i se’n va a trobar a Simó Pere i a l’altre deixeble. Està angoixada, els diu: “S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat”. María vol trobar el Senyor. Simó Pere i l’altre deixeble, moguts per l’avís de Maria, sortiren corrents per “veure” el que havia passat.  Ells havien estat amb Jesús en la seva missió en tot i per tot, havien esperat l’èxit i el reconeixement, però ara vivien el fracàs: la mort en creu del seu amic. I en arribar al sepulcre “veieren” els mateixos senyals de la resurrecció de Llàtzer, però allà Llàtzer sortí lligat, és a dir, tornava a la vida per a morir, en canvi aquí “el sudari” estava “enrotllat”, i és que Jesús s’havia deslligat dels vincles de la mort. Ni María ni Simó Pere ni l’altre deixeble veieren Jesús. Només es trobaren el sepulcre buit. Però un d’ells, “l’altre deixeble” “veié i cregué”. Efectivament, són els ulls de la fe i la llum de la Paraula de Déu els que permeten “veure” la resurrecció de Jesús en el sepulcre buit. I això els fa adonar que la Resurrecció és més forta que la mort. El sentiment de fracàs, de dolor, dona pas a una gran joia: “Fins aquell moment no havien entès que, segons les escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts”.

Avui, benvolguts, se’ns convida a tenir ben oberts els ulls de la fe, reconèixer amb alegria que Jesucrist ha ressuscitat, perquè ens estima i vol la nostra salvació.  La fe no és mai fàcil. Ni pels deixebles ni per a la gent d’avui. Especialment en uns moments difícils com els que ha provocat aquesta pandèmia que ens té confinats i que ens ha obligat a celebrar aquesta Setmana Santa d’una manera diferent i virtual.

Cal un procés,  cal un acompanyament, cal  una comunitat, una Església per fer camí junts. Aquests dies ho hem suplert amb les trucades, els watsapps i les videoconferències, però necessitem trobar-nos, donar-nos les mans abraçar-nos, i avui felicitar-nos de la gran notícia: Crist ha ressuscitat, Crist viu i ens ha arrencat de la mort i el pecat, ens ha salvat per amor. És el testimoni que rebem de Maria Magdalena, que té a la vora els deixebles, dels apòstols i dels altres amics i seguidors de Jesús. Sentiran la força de la unió, i amb la força de l’Esperit Sant, seran capaços de donar testimoni del Crist sense por.

Benvolgudes/ts, avui és Pasqua. Celebrem el triomf de la vida sobre la mort. L’alegria de la Resurrecció després del dolor de la Passió. Jesús ens ha demostrat que el camí de l’obediència al Pare i l’amor fins a l’extrem és l’únic que pot vèncer el mal perquè Déu s’hi ha compromès fins al final. Compartim aquesta joia, amb humilitat, però amb convicció, no ens quedem arrepapats en la queixa o el desencís. Crist ressuscitat fa camí amb nosaltres vers la sortida d’aquest túnel pandèmic pel que travessem. Que la seva llum, la que brolla des del fons de la tomba buida ens ajudi viure cada dia amb fe, goig i esperança, perquè no hi ha cap pecat que no pugui ser perdonat, cap injustícia que no hagi de ser reparada, cap mort que no engendri nova vida, i fins i tot, cap pandèmia que no pugui ser vençuda, propiciant que surti el millor de la humanitat. Crist ha ressuscitat, al•leluia!!! 
 Mn. Joan Làzaro, Rector.

dijous, d’abril 09, 2020

Celebració de Dijous Sant

 Celebració Dijous Sant
Clicant sobre de la imatge podreu accedir a les 18:30 amb la retransmissió en directe  des de Montserrat de la missa del Dijous Sant. Montserrat Tv

dilluns, d’abril 06, 2020

DIUMENGE DE LA PASSIÓ DEL SENYOR O DE RAMS


¡Benvolguts germans i germanes!  Avui comencem d’una manera tant estranya aquesta Setmana Santa, confinats a causa d’aquesta pandèmia que ens afecta, que ha causat la mort de tantes persones, i que moltes més hagin emmalaltit. És la setmana més important de tot l’any i ho fem amb l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, que enguany l’hem fet virtualment. I l’acabarem amb un esdeveniment molt més sublim, amb un triomf extraordinari de la vida sobre la mort:  la resurrecció.

Jesús experimentarà en aquests dies assenyalats de la Pasqua jueva, tota l’animadversió acumulada contra ell pels qui porten les regnes del poble, els escribes i grans sacerdots,   que l’acusaran i condemnaran injustament; juntament amb la traïció d’un dels seus.  Però també celebrarà el Sopar pasqual, on podrà acomiadar-se del deixebles, deixant-nos el manament de l’amor i el memorial de l’Eucaristia.  Viurà l’angoixa i la solitud, la fugida dels apòstols, les negacions de Pere, les burles, les tortures, la mort. I al mateix temps es mantindrà fidel a la voluntat de Déu, abandonant-se confiadament a Ell. I finalment, la resurrecció. El nucli fonamental de la nostra fe.

A l’evangeli de Mateu que hem escoltat, el centurió després de veure expirar Jesús a la creu i de  esquinçar-se en dos trossos la cortina que tancava el santuari: És veritat; aquest home era el Fill de Déu . ¿I  per nosaltres qui és Jesús? Contemplant-lo a la Creu, estem disposats a entomar amb i com Ell, el camí de l’amor, carregant la nostra creu, amb fidelitat absoluta al Pare? Ressonen amb força les paraules del Salmista que Jesús pregà  a la Creu: Déu meu, Déu meu, perquè m’heu abandonat? . Aquests dies de confinament i de tant patiment per part de tantes persones, també haurem tingut paraules o pensaments semblants i se’ns fa més evident que necessitem unir les nostres creus a les de Jesús, que ens ajuda a portar les nostres, sense defugir el patiment, la malaltia, el dolor i fins i tot la mort, per a vence’ls amb la seva mort i resurrecció, i per això també fem nostres les darreres paraules del salmista lloant el nom del Senyor. Només als peus de la creu podrà renéixer en nosaltres una fe més madura en Jesús, Ell que sent de condició divina, es va fer no res fins a prendre la condició d'esclau...s'abaixà i es feu obedient fins acceptar la mort i una mort en creu.

Benvolguts/des, visquem aquest dies de Setmana Santa en comunió amb els sentiments de Crist, renovant la nostra fidelitat a Ell, perseverant pacientment en la recerca  quotidiana del bé en cada un dels petits gestos i moments de confinament que per solidaritat i responsabilitat hem de mantenir vigents.
Mn. Joan Lázaro, Rector
Foto, Joan Pons: Benedicció de Rams. Plaça del Progrés, 1967