dimecres, de setembre 26, 2018

Celebració de la Verge de Vallivana

Diumenge passat es va fer la celebració de la Verge de Vallivana amb la presencia dels representants de l'Associació Cultural del Maestrat.

divendres, de setembre 21, 2018

PREGÀRIA INTERCONFESSIONAL PER LA PAU

Com cada any, la Comunitat Baha'í de Terrassa, va acollir la pregària interconfessional de Terrassa per la Pau. Va ser una vetlla de pregària on hi van intervenir les diferents comunitats religioses que formen part del Consell Interconfessional de Terrassa.
Els representants de cadascun dels grups va dirigir la pregària al seu estil. Va ser molt rellevant la de la comunitat jueva, que va explicar el sentit etimològic de la paraula Pau segons el diccionari hebreu, fent al final el cant de la Pau jueu. També va ser molt bonic el cant que va fer el representant musulmà d'un petit fragment de l'Alcorà sobre la pau i la concòrdia entre les persones, traduint-lo després al castellà. Els cristians van fer cantar un cant de Pau a tothom. Va ser una estona per compartir entre tots una mateixa creença amb un mateix Déu. Moltes gràcies a tots!!!