dimecres, de maig 22, 2024

DIUMENGE DE PENTECOSTA 19/05/2024

 


Benvolguda família de famílies, germans i germanes!

Celebrem la solemnitat de la Pentecosta, celebrem que Déu ha enviat el seu alè, i ho ha fet tot nou, ha començat una nova creació. L’alè de vida que havia ressuscitat Jesús d’entre els morts, el dia de la Pasqua, ara és vessat sobre tota la creació, començant per aquells que l’esperaven amb deler. És la plenitud de la Pasqua.  

L’Església podem dir que va néixer en la festa de la Pentecosta. Aquell dia, els dotze, acompanyats per Maria, plens de l’Esperit Sant, pogueren comunicar-se amb tots els presents, malgrat la diversitat de procedències i proclamar a tots les grandeses de Déu, començant així el seu testimoniatge apostòlic.      

Tal i com ens diu Sant Pau, a la carta als corintis, l’Esperit Sant és el que ens fa el do de la fe, de poder confessar que Jesús és el Senyor. L’Esperit és alhora creador de diversitat:“Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol”; i d’unitat, “El Crist és com el cos humà:  és un, encara que tingui molts membres. Tots... hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit”.

L’Esperit Sant és el mateix dinamisme de Jesús, expressat amb el seu viure i amb el seu actuar. Primer el reberen els apòstols i nasqué l’Església, cos de Crist. Nosaltres en som membres perquè també l’hem rebut a través del sagrament del baptisme. Hem rebut el do de la fe que hem de demanar contínuament que augmenti en nosaltres  i que el sapiguem compartir. Perquè l’Esperit Sant ens porta a viure en comunió, a viure la unitat amb Crist, com a membres d’un cos on cadascú desenvolupa les seves funcions, però tots vivim i ens movem en l’Esperit que reparteix els seus dons, els seus serveis, els seus carismes en cada un dels qui hem estat batejats en el Sant Esperit.                                         

Jesús ens diu que no ens deixa sols, perquè ens envia el Defensor, ens dona l’Esperit Sant, que podem reconèixer pels fruits que donem: d’amor, de goig, de pau, de paciència, de bondat, de fidelitat, de mansuetud i de sobrietat.

Ho podrem reconèixer en la mesura que exercitem un sisè sentit, que podríem anomenar: “oïda espiritual”, que lliga amb el nostre interior, que ens permet reconèixer per fora allò que portem a dins per l’Esperit Sant. Per tant, tenim el repte de descobrir en la pròpia vida el to de veu de l’Esperit, que no quedi ofegat per altres veus i sorolls que ens allunyen de Déu i dels altres. Així doncs, som temples de l’Esperit sant que habita en nosaltres i que vol obrar a través nostre.

Benvolguts/des en aquesta solemnitat de la Pentecosta, dia també de l’Apostolat Seglar, demanem a Déu Pare, que amb l'aliment del seu Fill Jesucrist i la força del seu Esperit Sant, esdevinguem humils i sincers testimonis de l’Evangeli,  portadors del seu amor misericordiós allà on siguem, i que alhora sapiguem agrair el treball de tantes persones batejades que d’una manera senzilla i quotidiana donen el millor de si mateixes  en bé de tots.

Joan Làzaro i Padrós, prevere i rector.

AVISOS PARROQUIALS SETMANALS

 

FULL DOMINICAL 19/05/2024

 

dimecres, de maig 15, 2024

CELEBRACIÓ DE LES PRIMERES COMUNIONS

Imatge del grup d'infants que va rebrer la Primera Comunió.

Foto: Francino

dilluns, de maig 13, 2024

DIUMENGE DE l’ASCENSIÓ 11-12/05/2024

 


Benvolguda família de famílies, germans i germanes!     

Celebrem la Festa de l’Ascensió del Senyor al cel, la confirmació que l’home Jesús, el crucificat-ressuscitat és u amb el Pare: és Déu mateix que ha compartit la nostra vida i la duu a plenitud. Avui és un dia d’alegria i d’acció de gràcies perquè la història no s’acaba amb l’Ascensió, ans al contrari, es desplega cap el seu alliberament final, els darrers temps estan oberts.

Avui la nostra humanitat, la nostra petitesa té la confiança de continuar on ens ha precedit nostre Senyor. Sant Lleó ho expressa així: Ell s’ha fet home perquè l’home es faci Déu.

Hem escoltat l’acabament de l’evangeli segons Sant Marc, en què Jesús ens diu: “Aneu per tot el món i prediqueu a tothom la Bona Nova de l’Evangeli”. En altres paraules, que donem a conèixer la vida i l'obra de Jesús, la més gran notícia que podíem rebre, atès que és la que dona un sentit nou i ple a la nostra vida.

Sense Jesús i el seu Evangeli, seria el mateix, obraria de la mateixa manera, estimaría com ho intento fer ara...?.

Jesús , en l’Ascensió , no ha fugit, el palpem gràcies al do de l’Esperit Sant, amb el que ens acompanya per a continua la seva missió: Quan l’Esperit Sant vindrà sobre vosaltres, rebreu una força que us farà testimonis meus a Jerusalem, a tot el país dels jueus, a Samaria i fins els límits més llunyans de la TerraVol que allò que Ell ha començat ho continuem nosaltres, com a Església. La seva Ascensió, lluny de fer-nos evadir,  ens convida a treballar per canviar el món, des de dins de nosaltres cap als altres. Vol que renovem la nostra escala de valors, que ens apropem als altres, que ens ajudem  a curar les ferides, a donar esperança, a entomar les dificultats, sent fidels a allò que creiem.

Per això ens cal aprofundir en la nostra fe i com fa Sant Pau a la segona lectura, demanar al Déu de nostre Senyor Jesucrist que ens concedeixi  “els dons espirituals d’una comprensió profunda i de la seva revelació” perquè coneguem de veritat qui és Ell i que il·lumini la mirada interior del nostre cor, de manera descobrim com actua en nosaltres, i sentim més el seu amor per a poder-lo donar a conèixer amb la nostra manera de ser i de fer.

Benvolguts/des germans i germanes: La festa de l’Ascensió ens convida a enlairar la nostra mirada, amb la joia dels qui se senten estimats pel Pare del cel i  volen estimar “els germans de la terra”. Atents a Crist, que fa camí amb nosaltres i ens demana que no tinguem por sinó esperança, que confiem en la força del seu Esperit, que ens va treballant artesanalment per a fer fructificar els dons que d'Ell hem rebut. I cada vegada que celebrem l'Eucaristia es fa present, ens alimenta i ens envia.  Que així sigui!

Joan Làzaro i Padrós, prevere i rector. 

AVISOS PARROQUIALS SETMANALS

 

FULL DOMINICAL 12/05/2025