dilluns, de maig 24, 2021

DIUMENGE DE PENTECOSTA 22-23/05/2021

 

Benvolguts germans i germanes!

En aquesta festa de la Pentecosta, tal i com  hem expressat en l’oració inicial: celebrem un misteri, a través del qual Déu santifica l’Església, enmig de tots els pobles i nacions. I l’Església, sense confondre’s amb cap poble ni nació en concret, es compromet amb tota la comunitat humana, perquè tothom pugui gaudir i conèixer Jesucrist i tingui la possibilitat d’incorporar-se al seu projecte:  el Regne.

L’Església podem dir que va néixer en la festa de la Pentecosta. Aquell dia, els dotze, acompanyats per Maria, plens de l’Esperit Sant, pogueren comunicar-se amb tots els presents, malgrat la diversitat de procedències i proclamar a tots les grandeses de Déu, començant així el seu testimoniatge apostòlic. Fixem-nos, l’Esperit fa possible que l’evangeli sigui comunicat a tothom i a cadascú en la seva llengua i des de la seva realitat. L’Esperit no passa per damunt de llengües i cultures, sinó que les aprofita. Per tant, ningú no ha de renunciar a la seva identitat per a rebre l’Evangeli. Ans el contrari, només des de la pròpia identitat es pot rebre, això si, posant-la en comunió amb les altres, sense negar la diversitat, per  formar un sol cos. Tal i com ens diu Sant Pau, a la carta dels corintis, l’Esperit Sant és el que ens fa el do de la fe, de poder confessar que Jesús és el Senyor. L’Esperit és alhora creador de diversitat:“Els dons que rebem són diversos, però l’Esperit que els distribueix és un de sol”; i d’unitat, “El Crist és com el cos humà:  és un, encara que tingui molts membres. Tots... hem estat batejats en un sol Esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix Esperit”.

L’Esperit Sant és el mateix dinamisme de Jesús, expressat amb el seu viure i amb el seu actuar. Primer el reberen els apòstols i nasqué l’Església, cos de Crist. Nosaltres en som membres perquè també l’hem rebut a través del sagrament del baptisme. De vegades, diem que una persona té molt d’esperit, justament referint-nos a la seva força vital, al seu dinamisme, al seu bon ànim. Així l’esperit de cada persona reflecteix  els seus trets principals, la seva manera de relacionar-se i de ser. Aleshores, els cristians, que hem rebut l’Esperit Sant, hauríem de deixar que aquest amarés progressivament el nostre esperit perquè la nostra manera de ser i de fer s’assemblés cada vegada més  a la de Jesús, esdevenint fidels testimonis seus, apòstols  del segle XXI, que procuren viure l'Evangeli, estimant, perdonant, buscant la pau i el bé comú, la justícia social, compartint el que són i el que tenen, en el dia a dia, en favor dels altres i no només per a si mateix.

Benvolguts/benvolgudes en aquesta solemnitat de la Pentecosta, dia també de l’Apostolat Seglar, acollim la invitació del Papar Francesc a FT de SOMNIAR i CONSTRUIR JUNTS UN MÓN MILLOR”, demanem a Déu Pare, que amb l'aliment del seu Fill Jesucrist i la força del seu Esperit Sant, esdevinguem humils i sincers testimonis de l’Evangeli,  portadors del seu amor misericordiós allà on siguem, i que alhora sapiguem agrair el treball de tantes persones batejades que d’una manera senzilla i quotidiana donen el millor de si mateixes  en bé de tots.

Joan Làzaro i Padrós, prevere i rector.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Publica un missatge