dimarts, de maig 23, 2023

DIUMENGE DE L’ASCENSIÓ , 20-21/05/2023

 


Primera Lectura: Ac 1, 1-11 

Salm: Sl 46

Segona Lectura: Ef 1,17-23

Evangeli: Mt 28,16-20

Benvolguda família de famílies, germans i germanes!   

Celebrem la Festa de l’Ascensió del Senyor al cel, on seu a la dreta del Pare, tal i com diem en el Credo que diumenge rere diumenge professem. És la confirmació que l’home Jesús, el crucificat-ressuscitat, és u amb el Pare: és Déu mateix que ha compartit la nostra vida,  i la duu a plenitud. És, doncs, una festa que ens anima a ser allò que Déu vol que siguem, amb esperança, seguint les petjades de Jesucrist, en qui s’uneixen la humanitat i la divinitat.

Hem escoltat el fragment final de l’evangeli segons Sant Mateu. Jesús ens diu:Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat".

Així doncs, la missió que Jesús encomana als seus deixebles, és a dir, a nosaltres, és molt clara, i confia plenament en que serem capaços de dur-la a terme. Entre d’altres coses, perquè no ens deixa sols, ell coopera amb nosaltres, i sobretot perquè ens dona el defensor, el seu Esperit Sant. Vol que allò que Ell ha començat ho continuem nosaltres, com a Església. No ens podem guardar per a nosaltres la seva bona notícia. Déu ens estima a tots i ens ha donat el seu Fill Jesucrist, la seva Paraula encarnada, la seva vida  i  l’ha ressuscitat per salvar-nos a tots.  Cal que compartim, comuniquem aquesta Bona Noticia, aquest Evangeli amb els altres, perquè tothom pugui escoltar-lo,  encara millor viure’l i  donar-ne testimoni.

Jesús ens ho mana, l’Evangeli ha d’arribar a tots els pobles, a totes les llengües i cultures, perquè no es patrimoni exclusiu d’uns pocs, és una proposta universal, adreçada a tots els homes i dones, infants , joves i vells.

Fixem-nos que l’evangeli d’avui ens situa a la regió de Galilea i en una muntanya, allà on Jesús va viure i a on comença l’anunci de l’Evangeli. I no és casual, Galilea és una cruïlla de pobles i ens fa veure que Jesús inicia la seva missió públicament adreçant l’Evangeli a tots els pobles, i a més, és el lloc on convida anar després de la seva resurrecció. Des d’aquella muntanya on Ell havia ensenyat i mostrat la seva relació amb Déu, envia als Onze a continuar la seva missió d’Evangelitzar tots els pobles amb l’autoritat que ha rebut del Pare.

Ell ofereix la seva vida de ressuscitat a tothom, a batejats i a no batejats. Però també ofereix  la possibilitat de viure, ja des d’ara, en aquest món, el sabor de la vida eterna en l’Església, seguint-lo molt de prop juntament amb els altres deixebles, especialment amb els més necessitats i desvalguts.

Benvolguts germans i germanes: La festa de l’Ascensió ens convida a enlairar la nostra mirada, amb joia, posant el nostre cor en “allò que és de dalt”, i no en “allò que és només de la terra”. Amb Crist Salvador, tota la humanitat puja, ascendeix.   Ell ens acompanya i ens diu:  "Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món”. Caminem doncs sense por, donant-ne testimoni, amb aquella alegria que mai ningú no ens la prendrà i que s’expressa concretament en l’amor i el servei al proïsme. 

Joan Làzaro i padrós, prevere i rector.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Publica un missatge