dissabte, de gener 07, 2023

HOMILIA: SANTA MARIA, MARE DE DÉU


  1. Mare de Déu.

Mare de Déu és la raó de ser de Maria. Aquest servei és el que Déu, en la seva providència, havia previst i que ella va acceptar lliurement i sense reserves.

No va ser fàcil arribar a acceptar la maternitat divina de Maria. Aquesta denominació es consolidà en el marc de les grans controvèrsies cristològiques del segon terç del primer mil·lenni. Gràcies a aquestes disputes es va anar precisant qui i què és el Crist i, és clar, el sentit de la relació materno-filial d’ell amb Maria. Fou en el tercer concili ecumènic, el concili d’Efes (431), on s’afirma que Maria és veritablement “Theotokos”, “Mare de Déu” (literalment “la que ha infantat Déu”). És Mare de Déu, perquè és mare de la persona de Jesucrist, el fill etern del Pare, en el qual es troben harmoniosament la natura divina i la natura humana. Maria és mare de la humanitat de Jesús, certament, però també de la persona de Jesucrist, inseparablement Déu i home, sense confusió, però també sense separació.

  1. Mare dels éssers humans.

La maternitat de Maria, però, no es limita a la persona de Jesucrist, perquè Jesús ens ha afillat en Ell al Pare i a la Mare “Dona, aquí tens el teu fill, fill aquí tens la teva Mare”. Som en aquest sentit fills de Maria. Però també en un altre sentit, membres com som de l'Església, la mare del cap és també mare dels membres. Avui se'ns ofereix l'oportunitat d’agrair i d'acollir la maternitat de Maria, amb agraïment i amb alegria. Avui tenim l'ocasió de revisar si la nostra conducta s'adiu amb els sentiments del Crist i de la seva primera deixebla, Maria, la seva mare.

  1. La pau , objectiu de Jesús.

El dia d'avui és també la jornada anual de pregària per la pau. Jesús, el príncep de la pau, ens encomana la seva tasca pacificadora. No ens en podem escapolir; amb fermesa i sense ingenuïtats hem de posar el nostre esforç a mantenir la pau i la justícia en els nostres àmbits d'influència perquè la pau és només fruit de la justícia i la justícia l'única mare de la pau. Que el Crist, nascut, mort i ressuscitat per tots, ens empenyi en el nostre compromís per la pau i ens ajudi a mantenir-nos-hi fidels.

4.      Un nou any, una nova oportunitat.

També avui comença un nou any civil. Un nou any és un nova oportunitat per actuar per la  conservació del medi, per augmentar en el respecte als drets humans, per afavorir el creixement del sentiment de fraternitat incondicional. Posem-nos a les mans de Déu, demanem que l’Esperit Sant que doni seny i força  perquè els ésser humans ens pensem que som qui-sap-lo i som dèbils i limitats. Que Déu ens faci bons instruments del seu designi per al món.

Josep Esplugas Capdet, prevere.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Publica un missatge